Zasiłek pogrzebowy - zasady przyznania

  • 03.09.2019, 01:21 (aktualizacja 03.09.2019, 02:52)
  • Patrycja Maciejczak
Zasiłek pogrzebowy - zasady przyznania

W świetle ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po zmarłym, w razie śmierci:

  1. ubezpieczonego,
  2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  4. członka rodziny ubezpieczonego osoby pobierającej emeryturę bądź rentę.

Z reguły odbiorcą tego świadczenia jest członek rodziny, do którego grona należy: małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, ale także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. 

Niemniej ustawodawca, przewiduje możliwość wystąpienia o zasiłek pogrzebowy także przez osobę obcą, pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego. Warunkiem uzyskania omawianego świadczenia jest jednak faktyczne poniesienie kosztów pogrzebu. W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, o których mowa powyżej, ulegają one podziałowi między te osoby, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. W razie poniesienia kosztów przez inną osobę, aniżeli członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż kwota określona przez ustawę. 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Jest to kwota stała i jednorazowa, wypłacana na wniosek, złożony w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały opłacone. Co ważne, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługuje. W przypadku, gdy zgłoszenie wniosku o zasiłek było niemożliwe w powyższym terminie z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej do złożenia wniosku, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. 

(Źródło: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118). )

 

 

Patrycja Maciejczak

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Włocławek.pl z siedzibą we Włocławku  jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Anna
Anna 16.12.2019, 23:45
czytałam już inne artykuły tej pani prawnik, bardzo przystępne, teraz mam sprawę odszkodowawczą przed Zakładem Ubezpieczeń i pani prawnik mi pomaga- polecam jej numer 570-989-980
Darek
Darek 15.11.2019, 10:39
dzięki za przystępną treść artykułu
Karola
Karola 04.11.2019, 13:46
Dziękuję za fajny artykuł

Pozostałe