Rusza wsparcie dochodowe dla niepełnosprawnych. We Włocławku wpłynęło już 160 wniosków

  • 10.09.2019, 16:10 (aktualizacja 10.09.2019, 16:35)
  • Janusz Krysztop
Rusza wsparcie dochodowe dla niepełnosprawnych. We Włocławku wpłynęło już 160 wniosków

W związku z wchodzącą w życie dnia 1 października 2019 roku ustawą o świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina obszernie na swojej stronie internetowej o zasadach obowiązujących przy staraniu się o w/w świadczenie. Jego podstawowym założeniem i celem jest wsparcie dochodowe osób nie mogących egzystować samodzielnie czyli bez pomocy osób trzecich. Ustawa uzależnia prawo do świadczenia oraz jego wysokość od łącznej wysokości świadczeń przysługujących danej osobie ze środków publicznych. Osoby, które nie są uprawnione do żadnych świadczeń publicznych,lub gdy kwota ich świadczeń nie przekracza 1100 zł świadczenie uzupełniające wyniesie 500 zł.

Aby móc uzyskać świadczenie należy spełniać poniższe kryteria:

  1. Ukończone 18 lat

  2. Niezdolność do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta jest stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

  3. Brak uprawnienia do emerytury lub renty, brak ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) brak uprawnień do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    albo posiadanie uprawnień do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

  4. Miejsce zamieszkania w Polsce

  5. Polskie obywatelstwo lub posiadane prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA)

Aby przekonać się czy otrzymywane przez nas świadczenia pochodzą ze środków publicznych ZUS udostępnia na swojej stronie internetowej "Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych". Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Zainteresowanie społeczne świadczeniem uzupełniającym jest olbrzymie. Placówki ZUS otrzymują każdego dnia w związku z nim mnóstwo pytań. Wśród zadawanych najczęściej znajduje się takie, czy zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest tożsame z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

„Odpowiedź niestety brzmi: nie, dlatego, że orzeczenie o znacznej niepełnosprawności nie jest tym samym co bycie pozbawionym możliwości samodzielnej egzystencji. (…) ZUS honoruje nadal orzeczenia wydane przez 1 września 1997 roku, przez komisję lekarską ds Inwalidztwa i Zatrudnienia. Jest to orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeśli jest ono nadal ważne, jak najbardziej ZUS będzie je honorował. Osoby niemające orzeczenia o niezdolność do samodzielnej egzystencji dołączają zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza. Także inne zaświadczenia lekarskie czy dokumentacje medyczne – dołączamy wszystko co może mieć znaczenie przy ubieganiu się o świadczenie uzupełniające.”- tłumaczy Krystyna Michałek, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek może złożyć każdy, a decydująca będzie właśnie dokumentacja medyczna. Druki wniosku można pobrać w palcówkach ZUS lub ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

10 września w godzinach od 14:00 do 15:00 w siedzibie Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Stacji Społecznej Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych przy ulicy Starodębskiej 26, będą pełnione dyżury pracowników ZUS, którzy udzielą każdemu pełnej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Do 1 września we Włocławku wpłynęło już 160 wniosków. W całym województwie – około 1300. Wszelkie informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziemy na stronie www.zus.pl

Janusz Krysztop

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Włocławek.pl z siedzibą we Włocławku  jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe